• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

Op 30 januari 2006 is in de toren van de Oude Kerk te Garderen een nieuwe beiaard in gebruik genomen. Het instrument is een schenking uit het legaat van de heer Cornelis W. J. van de Craats. Als inwoner van Barneveld was deze oud-graanmeester verknocht aan de klank van met name de kleine beiaard in het oude Raadhuis. Zijn wens was dat een dergelijk instrument ook in zijn geboorteplaats Garderen zou klinken, hetgeen hij testamentair heeft vastgelegd. De heer Van de Craats overleed op 4 april 2003.

Van de Craats

De beiaard in Garderen heeft hetzelfde aantal klokken (44) als de Raadhuisbeiaard. De basisklok is a2 (c1), gevolgd door b2 (d1) en chromatisch doorlopend tot e6 (g5). Een reeds aanwezige luidklok van Petit & Fritsen (a1) is als octaafbourdon op het pedaal aangesloten. Het klavier volgt de Noord-Europese standaardmaat en is om kostenbesparende redenen niet in een speelcabine geplaatst, maar pal naast de klokken opgesteld. De klepels zijn uitgerust met ambachtelijk vervaardigde smeedijzeren klepelbollen.

Achter de lessenaar van het klavier is boven de manuaaltoetsen het zogenaamde ‘carillair’ gemonteerd. Dit is een pneumatisch speelwerk, aangestuurd door een geavanceerd geprogrammeerde computer. De klokken zijn gegoten door ‘Koninklijke Eijsbouts’ te Asten en zijn gestemd in de ‘Bachstemming’ van Prof. Lehman. De opdracht voor het stalen klavier, de tractuur, het automatisch spel, de montage en inrichting ging naar ‘Het Molenpad Expertise’ te Gouda. Projectleider was Jacob Lamminga (directeur van de Barneveldse Muziekschool) met als adviseur Boudewijn Zwart. Het instrument zal niet wekelijks worden bespeeld, maar wel regelmatig worden ingezet bij onderwijsprojecten.